Informacje z wybranych serwisów internetowych Agora SA oraz stron rozrywkowych i lokalnych pojawią się w nowych modelach telefonów Nokia.