Grupa Radiowa Agory złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o koncesję satelitarną dla kanału Tuba TV.