Jakie w tym roku będą pytania na egzaminie wstępnym na amerykanistykę? Wywiad z dr. Tomaszem Basiukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (American Studies Center).