Upływ czasu ani wojna nie dokonały w Babilonie takich zniszczeń jak Saddam Husajn. Po objęciu władzy w Iraku powziął plany przywrócenia glorii miastu Nabuchodonozora. W 1982 r. rozpoczęła się odbudowa pałacu króla.