W wyniku nacisków politycznych brytyjski nadawca publiczny BBC obniży wynagrodzenia kadry kierowniczej.