W sobotę w największym klubie Łodzi odbyła się ogólnopolska dyskoteka ewangelizacyjna, podczas której obowiązywała całkowita abstynencja od alkoholu i dopalaczy. Ponad 3 tysiące młodych ludzi bawiło się doskonale do wczesnych godzin rannych