Francuskie ciasto bûche de Noël i atawistyczna tęsknota za żywym ogniem – o ewoluowaniu tradycji i potrzebach ludzkich serc…