Wprawne oko dostrzeże tu ziemne wały po starodawnym grodzisku i miejsc przedchrześcijańskiego kultu. Powiadają, że czasami daje się usłyszeć bicie dzwonu, który stoczył się do rzeki z burzonej w XVI wieku kaplicy św. Mikołaja.