Świetność swoją i miano Perły Uzdrowisk Polskich, Ciechocinek zawdzięcza bogatym źródłom solankowym, znanym już w XIII w. Dopiero z inicjatywy Stanisława Staszica, powstał projekt pozyskiwania soli do celów leczniczych i produkcyjnych, poprzez budowę systemu specjalnie skonstruowanych tężni. W 1824 r., do użytku oddano pierwszą dużą tężnię, a w 1859 r. zakończono budowę trzeciej, ostatniej, użytkowanych z powodzeniem do chwili obecnej. Malownicze położenie, walory lecznicze solanek, wabiły ludzi z kraju i zagranicy, przyczyniając się do rozwoju miejscowości, której w 1916 r. nadano prawa miejskie. Pośród nowoczesnej zabudowy, zachowały się obiekty zabytkowe, spełniające nadal funkcje użytkowe…