Wielokrotnie słyszeliśmy starą polską prawdę: „cudze chwalicie swego nie znacie” . Ileż przykładów można by nakreślić, gdzie sens przytoczonego cytatu znajduje swoje uzasadnienie. Czy rzeczywiście to co polskie obce nam nie jest?