Wywiad Dariusza Zaborka z Bogusławem Kaczyńskim został uznany za najlepszy wywiad prasowy w piątej edycji Konkursu im. Barbary N. Łopieńskiej.