Zarząd Agory SA zdecydował wczoraj o zwiększeniu redukcji zatrudnienia do 400 osób.