24 czerwca w Warszawie spotkają się naukowcy reprezentujący Światową Organizację Zdrowia oraz wiodące krajowe ośrodki, zajmujące się zdrowiem i rozwojem dzieci i młodzieży. WHO chce, aby opracowane przez nią nią standardy wdrożyć w Polsce.