Mimo że od Dnia Dziecka minęło kilka dni, na twarzach pacjentów Instytutu Matki i Dziecka wciąż widać uśmiech. Mali pacjenci dostali prezenty, oklaskiwali występujących artystów oraz sami przez trzy dni bawili się na imprezach z okazji swojego święta.