Na pamiętających wieki budowlach Babilonu Saddam Husajn wybudował swój pałac. Budowlę tę wznosił, utożsamiając się z Nabuchodonozorem. Wybudowany pałac góruje nad ruinami oraz zrekonstruowanymi murami Babilonu.