Kierownictwo portalu społecznościowego Facebook zaakceptowało ofertę inwestycyjną złożoną na początku tygodnia przez rosyjską firmę Digital Sky Technologies.