Zgierz, to prawdopodobnie najstarsze miasto w województwie łódzkim. Łódź, to z kolei największe i najludniejsze miasto. O ile o obu miastach słyszał niemal każdy, o tyle o najwyższym naturalnym wzniesieniu województwa łódzkiego – górze Fajna Ryba – wiedzą nieliczni.