Grupa medialna Playboy Enterprises przedstawiła fatalne wyniki finansowe za pierwszy kwartał br.