ITI Neovision, operator platformy N, podpisał umowę z dystrybutorem Monolith Films na kontent do usług wideo na żądanie.