Spoglądając na dzieci w naszych rodzinach, zauważamy ich zewnętrzne podobieństwo do kogoś z bliższych lub dalszych krewnych. Mówimy wówczas o dziedziczeniu cech fizycznych. Powtórzenie niektórych cech uwarunkowanych genetycznie dostrzec trudniej.