W dniach 14 i 15 maja 2009 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się piąta edycja ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Internet Płaszczyzną Globalizacji Handlu”, która porusza zagadnienia handlu elektronicznego a także wielu innych sfer działalności biznesowej w Internecie. Udział dla studentów jest bezpłatny!