W Konstytucji RP czytamy „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym”. Tyle w teorii. Praktyka przedstawia się nieco inaczej. Kobiety nadal mają mniejsze szanse