„Trybuna” przestała się ukazywać. Wydawca (spółka Ad Novum) zapewnia, że dziennik wróci na rynek 1 lutego 2010 roku.