W odpowiedzi na zjawisko autopromocji w związku z wyborami Miss i Mistera naszego serwisu, chciałbym zaproponować Jadwigę Kowalczyk, osobę, której imponujący dorobek skłonił mnie do uczestnictwa w akcji, do której z początku odniosłem się bardzo krytycznie.