O tym, jak bardzo sztuka i tradycja upiększania mieszkanek Czarnego Lądu różni się od kryteriów piękna i zwyczajów w naszym kręgu kulturowym.