Na terenie powiatu Radziejów istnieje 7 kół łowieckich.Dziś jednak warto zasygnalizować inicjatywę dwóch kół z tego terenu. Koła łowieckiego „Cyraneczka” oraz koła w Orlu, skupiających myśliwych i leśników.