Karakałpakstan jest największym wilojatem (czymś w rodzaju województwa) Uzbekistanu, który dodatkowo posiada status autonomicznej republiki. Dziś pejzaż Karakałpacji stanowi głównie słona pustynia.