„Jednej rzeczy jesteśmy pewni, to nie cisi posiądą ziemię” – Alexander Bard, Jan Söderqvist. Gaduła nie do przegadania. O kim mowa? Na pewno już wiecie!