Agora SA wyda sześciotomową kolekcję pt. „Religie świata”.