W Telewizji Polskiej pojawiły się kolejne listy osób wytypowanych do zwolnień grupowych.