Kościół ten znajduje się we wsi Sobota, około 20 km od Poznania (Wielkopolska). Zbudowany został w latach 1510-1517 jako fundacja właściciela wsi Jana Sobockiego. Jest to budowla późnogotycka.