Światowe Stowarzyszenie Wydawców Gazet (WAN) skrytykowało prognozy zwiastujące zanikanie prasy drukowanej. Przyznało jednak, że sektor ten został silnie dotknięty w 2009 roku przez kryzys w całej Europie i USA.