Poważne naruszenie zasad etyki dziennikarskiej – to według TVP główny powód zwolnienia dziennikarki „Wiadomości” Hanny Lis. Ona sama odpowiada, że zarzuty TVP to „hucpa” i zapowiada wytoczenie dwóch procesów: TVP o bezpodstawne zerwanie umowy o pracę i szefowi „Wiadomości” Janowi Pińskiemu o naruszenie dóbr osobistych.