Tylu chętnych na nadobowiązkowe lekcje nie było w całej historii Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.