Czerwcowe wydanie miesięcznika „Pani” (Wydawnictwo Bauer) wspiera kampania w mediach.