W pierwszych miesiącach przyszłego roku ukaże się branżowy kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ”Na wokandzie”.