Góra Zborów leży w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej koło wsi Podlesice (woj. śląskie). Jest rezerwatem przyrody nieożywionej, a także ulubionym miejscem miłośników wspinaczki skałkowej. Jedno z bardziej malowniczych miejsc na Jurze.