Niewątpliwie jednym z najcenniejszych polskich zabytków okresu średniowiecza są Drzwi Gnieźnieńskie. To arcydzieło sztuki romańskiej powstałe w 2. połowie XII w. na zlecenie Mieszka Starego do dziś zachwyca odwiedzających katedrę gnieźnieńską.