Wczoraj sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała poprawki zgłoszone przez posłów do projektu ustawy medialnej, zgłoszone w drugim czytaniu w Sejmie.