Rosyjska opozycyjna „Nowaja Gazieta” otrzymała w Helsinkach nagrodę Free Media Pioneer Award przyznawaną corocznie przez Międzynarodowy Instytut Prasowy (IPI).