Na rynku pojawił się miesięcznik specjalistyczny „Kadry i Płace w Administracji” (Presscom).