Oddziały regionalne Telewizji Polskiej odzyskają połowę wieczornego pasma, którą straciły jesienią.