Osiem zgłoszeń wpłynęło na konkurs na stanowisko prezesa publicznego Radia Kraków, ale jedno z nich nie spełnia wymogów formalnych.