Przedstawione ostatnio rządowe projekty dotyczące reformy szkolnictwa wyższego, mocno wzburzyły środowiska studenckie, a także potencjalnych studentów. SDPL również krytycznie je oceniła. Wychodząc naprzeciw niezadowolonym, zaproponowała własną koncepcje reformy.
Rozmowa z przewodniczącym Socjaldemokracji Polskiej Wojciechem Filemonowiczem.