Kilkanaście awionetek, przelatujących nisko nad wodami jezior, polami, lasami i malowniczymi miejscowościami Warmii i Mazur, to obrazek jaki mogli zobaczyć mieszkańcy regionu w miniony weekend, kiedy to odbywał się lotniczy rajd…