Zarząd Grupy Wydawniczej Polskapresse zwolnił Benitę Jakubowską, pełnomocnika zarządu ds. Internetu, i Adama Gocałę, dyrektora wydawniczego serwisów internetowych, i zlikwidował zajmowane przez nich stanowiska.