Wolontariat to bezintersowne działanie na rzecz drugiego człowieka. Honorowi krwiodawcy to ludzie dający nadzieję na życie. Stąd zrodziło się to nowe polskie stowarzyszenie.