W odpowiedzi na najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia i zarządzenie prezesa NFZ (Nr 72/2009/DSOZ) Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia mówi twardo: w przyszłym roku umów nie będzie!