Złóż wniosek! Dofinansowania na zakup psów dla niewidomych, kursy języka migowego, promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, kampanie informacyjne na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji, publikacje i wydawnictwa ciągłe.