O zorganizowanie okrągłego stołu medialnego w związku z niejasną przyszłością mediów publicznych i ich pogłębiającym się kryzysem zwrócili się wczoraj do prezydenta i premiera przedstawiciele Związku Pracodawców Mediów Publicznych.